Тигүүчү, тигүү жабдыктарынын оператору

Швея, оператор швейного оборудования