Электр жабдыктарын оңдоочу жана тейлөөчү электрмонтеру

Электромонтер по ремонту и обслуживания элетрооборудования