МТБ

№16 Кесиптик лицейдин материалдык-техникалык базасы

Кесиптик лицей сапатуу билим берүү процессин камсыздоого ылайык аянтчалар менен камсыз болгон. Бардык аянтчалар канааттандырарлык абалда.

 • Менчик түрү – мамлекеттик , окуу жайдын аймагында футбол талаасы, волейбол, баскетбол аянтчалары, аскердик шаарча бар.
 • Окуу жайга GIZ, МОМ, АБР, Аракетчил, MERSICO, KNAUF, ФРН, Алинекс ж.б. уюмунун алкагында капиталдык оңдоолордон өтүп, заманбап жабдуулар менен камсыз болуп турат.
 • Окуу предметтик кабинеттер:

  Сабактарды сапаттуу өтүү максатында предметтик, кесиптик жана окуу өндүрүштүк кабинеттер уюштурулган:

  • Кыргыз тили жана адабияты – 2
  • Орус тили жана адабияты – 2
  • Математика -2
  • Англис тили -2
  • Физика -2
  • Химия -1
  • Тарых -2
  • Биология                               -1 
  • География                   -1
  • Аскерге чейинки даярдоо    -1
  • Кесипке багыт кааналары -10
  • Компьютердик класс                -3
  • Автомобил өнөрканасы -2
  • Ширетүүчүлүк өнөрканасы          -2
  • Тигүүчүчүүлүк өнөрканасы       -5
  • Сантехниктик өнөрканасы   -1
  • Кургак курулуш өнөрканасы -2
  • Электромонтёр өнөрканасы -1

1-окуу корпусу

Кыргыз тили жана адабияты каанасы

Орус тили жана адабияты каанасы

Математика каанасы

Аскерге чакырууга чейинки даярдоо каанасы

2-окуу корпусу

Кургак курулуш адиси боюнча атайын технология каанасы

Автослесарь адиси боюнча атайын технология каанасы