№16 Кесиптик лицейдин материалдык-техникалык базасы

Кесиптик лицей сапатуу билим берүү процессин камсыздоого ылайык аянтчалар менен камсыз болгон. Бардык аянтчалар канааттандырарлык абалда.

 • Менчик түрү – мамлекеттик , окуу жайдын аймагында футбол талаасы, волейбол, баскетбол аянтчалары, аскердик шаарча бар.
 • Окуу жайга GIZ, МОМ, АБР, Аракетчил, MERSICO, KNAUF, ФРН, Алинекс ж.б. уюмунун алкагында капиталдык оңдоолордон өтүп, заманбап жабдуулар менен камсыз болуп турат.
 • Окуу предметтик кабинеттер:

  Сабактарды сапаттуу өтүү максатында предметтик, кесиптик жана окуу өндүрүштүк кабинеттер уюштурулган:

  • Кыргыз тили жана адабияты – 2
  • Орус тили жана адабияты – 2
  • Математика -2
  • Англис тили -2
  • Физика -2
  • Химия -1
  • Тарых -2
  • Биология                               -1 
  • География                   -1
  • Аскерге чейинки даярдоо    -1
  • Кесипке багыт кааналары -10
  • Компьютердик класс                -3
  • Автомобил өнөрканасы -2
  • Ширетүүчүлүк өнөрканасы          -2
  • Тигүүчүчүүлүк өнөрканасы       -5
  • Сантехниктик өнөрканасы   -1
  • Кургак курулуш өнөрканасы -2
  • Электромонтёр өнөрканасы -1
  • Китепкана   -1

1-окуу корпусу

Усулкана

Кыргыз тили жана адабияты каанасы

Орус тили жана адабияты каанасы

Математика каанасы

Аскерге чакырууга чейинки даярдоо каанасы

Атайын технология каанасы

Атайын технология каанасы

Компьютердик технология каанасы

Англис тили каанасы

Тарых каанасы

Физика, Астрономия каанасы

Химия каанасы

Китепкана

Окуу залы

2-окуу корпусу

Спорт зал 2

Кургак курулуш адиси боюнча атайын технология каанасы

Автоэлектрик өнөрканасы

Кургак курулуш өнөрканасы

Тигүү өнөрканасы 1

Тигүү өнөрканасы 2